Ukkel, GB

Bouw van een nieuwe verdieping op het dak van een gebouw en volledige herstructurering van twee simplexflats tot duplexwoningen. De uitdaging bestond erin rekening te houden met twee naburige eigenaars die elk hun appartement wilden uitbreiden. De woonruimtes werden bijgevolg op de tweede niveaus van de flats opgesteld en geven uit op de nieuwe dakterrassen.

Oppervlakte : 260 m2
Levering : 2013